v-w-x-y-z - Espace Idiba Plus

Espace Idiba

Aller au contenu

v-w-x-y-z

Nos dictionnaires > Français-Duálá
V
va et vient      ala na pɔ
ce qui va et vient    emalɛ́ na epɔ, tâ na tǎ
vacances    wúmsɛ
vacarme         eduŋgû
un grand vacarme     beduŋgú ɓá njɔu
vaccin             mukɛ́lɛ́
vacciner         kɛ́ mukɛ́lɛ́
vache              mɔ́dí má nyaka
une grande vache  marine   manjúlɛ
vacillant     ekɛ́ndɛ́kɛndɛ
marcher en vacillant    kɛ́ndakɛ́ndanɛ
vaciller       teŋga, tíŋga
faire vaciller         teŋgsɛ
vagabond   eɓándá, epémbéá, muŋgóŋ má moto, ŋgɔyéŋgá,   ŋgɔyéŋgáyeŋga
une   bande de malfaiteurs
mulɔ́ŋ má eɓánda á mbódi
le   bois qui flotte dit : moi je reste à la surface de l’eau
epébéá mɔ́ ná : mbá na masayɛ́   ndé ómɔ́ny na ‘mɔ́ny
un   vagabond
muŋgóŋ má moto
un   chien rôdeur
muŋgóŋ má mbɔ́
vagabondage   muyéŋ ngákó, muyéŋgáyeŋga
vagabonder     jóŋga, óŋga, kóŋga, yéŋgayéŋganɛ
vagin              eɓombo
vague            emunɛ
les   grosses vagues     
ewudi, yɔndɔ
mouvement   des fines petites vagues
ná    pɛ́pɛpɛ́pɛpɛ́pɛ
vain (en)          tětē, m̀pélé
vaincre           áka, buka, cɔ́mɛlɛ, kɔ́mɛlɛ, tíyɛ
vaincre par   qch.     
búkanɛ
vaincre  dans un concours de luttes
óɓa ɓesua
vaincre  par qch.        
óɓanɛ
vainqueur       mubúkedi, mukɔ́medi, mukɔ́mɛlɛ, musombisedi, ŋgum
vaiselle            eɗánɛn
valeur    ntikɛ, tíki
une   chose de valeur   
ntikɛ
de   grande valeur      
tíki
attacher   de la valeur à  q.    
ambisanɛ
qch.   sans valeur
ecɔ́kɔ́lɔ́, enɔ́mɛ́lɛ́, epalabanja, ewakɛ́lɛ́ á lambo, njalala, pyɔ́t
valeur  reçue pour une femme, servant à l’acquisition d’une autre
muléno, mulén
vallée              mɓéŋsán
vallonné mukondokí, mbɛsɛmbɛsɛ á muɗóŋgó
une hauteur vallonné       mbɛsɛmbɛsɛ á muɗóŋgó
vampire          epukɛpukɛ
vampire légendaire ebondɛ
vanité        ewóló, eyayé
vannure      esambú, ɓesambú
vannure du maïs     ɓesambú ɓá mbasi
vantardise       bwɛsɛ́kí, elaŋgé, eleké, ekún, ewuki, jǎsɛkɛmɛyɛ, nsɛkɛmedi, nsɛkiban
vanter (se)   ǎsésě, sésɛ̌, sɛkɛmɛyɛ, sɛkiɓanɛ,ɓola   elaŋgé, léɛlɛ nyólo
se   vanter de qch.   
léanɛ
se   vanter en publ     
sá ɓeleké
se   vanter de qch.    
sánɛ lambo ɓeleké
vapeur            mǔdi má madíɓá ma wéá
varan              ŋgɔmbɛ

                             107 - ŋgɔmbɛ
varier           yɛŋgilanɛ
variole            kanyam, mukɛ́lɛ́
avoir la variole      ɓóa mukɛ́lɛ
vase (le)           esɔ́sɔ́kɔ́, ewá
vase à puiser           mbóso, etówan
vase de nuit    pɔ́kɛ á bulú
vase (la)           dibō, ntam
vase laissée après l’inondation        dipan
vase où poussent les palétuviers      mbumbɛ
vaseuse          elɔ́ndɛ́lɛ̄
eau vaseuse    elɔ́ndɛ́lɛ̄
vaurien      eɓóŋɓoŋ á moto, eɓɔdú á yóma, ecɔ́kɔ́lɔ́   á moto, ejáŋjáŋ á moto, ejóŋ á moto, ejóŋ á yóma, enɔ́mɛlɛ́ á moto,   ekwákwedí á moto, ewákɛlɛ á moto, yoto á ɓobé
vautrer (se)      bíŋgilanɛ, ná bíŋgídí-biŋgidi
veau             múna á nyaka
végéter           ɓɔ́njɔmɛ, ɓɔ́njɔmɛ
veille               ɓetátédí
la veille du marché    naŋga lá ɗǒn
veiller       ja epɛnyɛ́
veiller attentivement à ce que personne ne prenne ce qui vous revient  
itɔ́ŋgɛ́
veilleur           mutátedi
veinard           masasá
veine              musisá
velu                mwanjá, nyɔ̌ na nyɔ̌
vendetta         dibɔ́mbɛ
vendeur           mwandisedi
vendre             andisɛ, andisanɛ
vendredi         ndɔsi
vengeance       eɓá, makunako
vengeance d’un meurtre    diɓɔ́mbɛ
venger          kuna, kunea
vengeur           mukunedi
venin              madiɓá má ekɛmbi
venin du serpent     ekembi á nyama-ɓwaɓá
venir               pɔ, ya, w
chez,   vers q., venir tout à coup
wéya
faire   venir    
pɔlɛ , wesɛ, wánsɛ
venir vers   q.         
pɔyɛ, wéyea
venir  d’une direction sur q.
wélea
venir  de n’importe où   
wāwānɛ
venant de       wānɛlɛ
venant   avec q.   
pɔnɛ
venant   près l’un de l’autre
sisanɛlɛ
venant   en grand nombre
súla
venant   en grand nombre avec qch.
súlanɛ
en   venant aux mains    
myāsanɛ
vent (en général) ŋgɔ̌
vent   de terre, de l’Est    
diɓɔŋgɔ
vent de   la mer  
ŋgɔ̌ á mbɛŋgɛ
vent pendant la saison des pluies
ilonda
vent  très fort      
ewúŋgusu á ŋgɔ̌
vente      jandisɛ, loŋgó
vente   de marchandises
jandisɛ lá nyuŋgá
vente   aux enchères
loŋgó ó m̀ɓaŋgisán á musúsedi
ventre              dibum
venue (la)        ɓepɔyédí, bewédí
Vénus             eyombwɛ
Espace Idiɓa ((c)) 2010-2020
contact@espace-idiba.com
Retourner au contenu