p-q-r - Espace Idiba Plus

Espace Idiba

Aller au contenu

p-q-r

Nos dictionnaires > Français-Duálá
P
pagaie      páí
pagaie   pour une course de pirogue
páí á pembísán
élever,   poser la pagaie  
tɛ́ páí
enfoncer   la pagaie avec force dans l’eau
yomɛlɛ páí
faire   du bruit avec la pagaie en touchant   brusquement l’eau
tɔpisɛ musɔŋgɔ má páí
le   manche de la pagaie       
mwendi má páí
pagayer    dúa páí
pagayer   avec qch.
dúanɛ na
pagayer   pour q.
dúea moto
pagayer   avec force en faisant claquer l’eau
dúa páí á matói má njɔu
pagayer   sans interruption
dúa páí esɔ́kú na esɔ́kú
pagayer   lentement        
kwamba páí
pagayer avec de petits coups rapides   
ása páí
pagayer en causat
ásisɛ páí
pagayer avec force
oka páí
pagayer rapidement
kóma esɔ́kú
la manière de pagayer
diá lá páí
les 4 manières de pagayer :   
  1. douce et lente  mbaka
  2. lente, mais forte et régulière   edutɛ
  3. avec de petits coups rapides   jása
  4. très rapidement esɔ́kú
pagayeur mudúɛ páí
pagayeur à l’avant de la pirogue
mundéŋgē á ɓɔ́lɔ
pagayeur   devant celui qui tient le gouvernail
muɗɔɓɔ, mulɔɓɔ
cinq   pagayeurs   
páí á misɔŋgɔ mítánu
page   dipapá
pagne diɓato
pagne   d’homme    
sanja, sanjɛ
pagne  de différentes couleurs
kɔndɛlɛ
paille   esambú
pain    ekɔk’ewolo, brɛ́d, brɛ́ti
paire    diŋgóŋga
paisible      mbɛdi, mulɔkɔmedi, ɓɛ́ ná mwɛ̄  
paix  musaŋgo
faire la paix       kóma musaŋgo
palabre ɓwambo, ekwálí
palabreur moto á ɓekwálí
pâle  m̀ɓoŋgo, munaŋga, úɓa
être   pâle
úɓa
rendre   pâle
úbisɛ, ɓɛ́ ná ɓaō
palmier lɛ́ndɛ́  
le   jeune palmier  
esɔ á lɛ́ndɛ́
haut   et vieux palmier
mpón
la   fleur du palmier
mudúmbá má lɛ́ndɛ́
le   régime de palmier  
eyía
le   régime de palmier dont on a enlevé les noix
mutétélé má mbía
la   palme     
eyɛŋgɛ á lɛ́ndɛ́
la   noix de palmier   
mbía
élaguer   le palmier   
sawɛlɛ lɛ́ndɛ́
nettoyer   le palmier    
kotɛlɛ lɛ́ndɛ́
faire   une entaille (pour extraire le vin)
sɛ́njɛ lɛ́ndɛ́  
extraire   le vin du palmier  
lɛŋgɛ lɛ́ndɛ́, lɛŋgɛ mao
palmier raphia diwɔ, tutu
la   palme du palmier raphia
mwɛŋgɛŋgɛ, muyɛŋgɛŋgɛ
la   feuille du palmier raphia
ekala
palmier   raphia un isolé dans l’eau
timbo á jěŋgū
palétuvier     tándá
une   espèce    
mukálá á tándá, ɓoneɓelɛ á tándá
l’intérieur   dur du palétuvier
pɛ́u
palétuvier dressé en pleine eau
timbo
décoction   d’éoorce de palétuvier
ɓokɔŋgɔ́  
palper   sala, salisɛ, salanɛ
palper avec  qch.  salanɛ
pan du pagne  esambú á diɓato
panache dikuɓa, makuɓa
panaris epaŋgá, ewɛwɛ, ipaŋgá, pɔ́sɛ
pancréas ahaŋ
pangolin ká
le grand pangolin  njɔu á ká

                    87 - ká
panier      esánjá, epidiɓɔ́ŋ, esoko, epoŋgolo,   móŋgwan, ndám
panier   en rotin   
esánjá, ndám
un   grand panier     
epidiɓɔ́ŋ, móŋgwan
panier   cylindrique porté sur le dos
esoko
panier   spécial pour le poisson fumé      
epoŋgolo
pansement    ekákan
pantalon  trosísi, trosís
paon   píkɔ́k
papaye pɔpɔ́
papayer ɓopɔpɔ́
pape  pápa, páps, páparóma
papier  dipapá lá kálati, pepa  
papillon ekonykony
paquebot      médi má múnja má ndio
pâques pása  
paquet   diɓombá, mbumbuta, nyaŋgí
un petit paquet  
dikata, mutoba
un petit paquet  de plusieurs moitiés de bâtons de   manioc     
ŋgata á miɔ́ndɔ́, tiŋga
par    ónyólá
parabole ɓediŋgɛ, munia
paradis  paradísi  
paraître ɛ́nɛnɛ ó m̀pápá
parallèle misala-misala
être parallèle à qch. tɛ́ŋgɛnɛ
paralysé    m̀ɓóko
devenir paralysé    kɔ́ m̀ɓóko
paralysie njɛmbɛ́lɛ
paralytique(le) moto á m̀ɓóko
parapluie mbulédi
ouvrir le parapluie kámsɛ mbulédi
parasite   isɛŋgɛsɛŋgɛn
parasite des arbres    samakópé
paravent kuka
parce que     eɓanjá, ónyólána, na njɔm ná
par-dessus    ó mɔ́ny á, kata mulópō
passer   par dessus la tête de q.  
kata mulópō má mbɔ́
passer   par dessus le sang de la famille
katanɛ mayǎ má mbia
Espace Idiɓa ((c)) 2010-2020
contact@espace-idiba.com
Retourner au contenu