mnovation - Espace Idiba Plus

múnja

Espace Idiba

Aller au contenu

mnovation

Nos dictionnaires > Français-Duálá
M
ma   ám, mám, lám, ɓám
macaque          mbond’a héma, musaô mâ kéma
macérer le manioc     sota myɔ́ndɔ́
mâcher     kɔkɔ
mâcher   pour q.      
kɔkea
mâcher   avec qch.     
kɔkɔnɛ
faire   mâcher    
kɔkisɛ
mâcher   du gingembre et le cracher sur q. (acte magique)    
wɛ́mbɛ mboŋgoló
machine          masîn, ínjin, íŋgín
mâchoire    mpē, nyáso
mâchoire   inférieure     
mpē
mâchoire   inférieure ou supérieure     
nyáso
machoiran     wandi, yendá (sue)
machoiran jeune     
isese á yendá
machoiran   géant       
mɔ́ɓɛ má yendá, diɓɔ́ lá    mukókó, mwáŋga- tóndó, eniŋga, eyiŋga
machoiran (ou   fouille-merde) de mer et d’eau douce
nyatá
maçon   bríkilea
magasin       sápi,  sitō, ndaɓo á ekótédí
magie ndimsí, ŋgambí
quelques   mots concernant des conceptions et pratiques magiques
diɓobɛ lá ŋgámbí, jaŋgá lá Ndifo, jīɓa,  ká, lemba, milópō má ɓéma ɓá ŋgámbí, munyáŋgadí má ŋgɔkɔ́lɔ,   ndimsí, ndiŋkaŋ, ndɔndɔki, ŋgádi á bulú, ŋgádi á mudumbu, ŋgáló,   ŋgámbí, ŋgámbí á muse, ŋgámbí á tɔ́ngɔ, ngaŋ, ŋgaŋga, ŋginya, ŋgɔkɔ́lɔ   á mbena, njɛŋgúlán, píndí, wámbwa, wuɓa á bedimo, síma
mai       emiasɛlɛ
maigre     mpadi, mukoti, muluŋgako
devenir   maigre     
ɓwéa nyólo, luŋga
un   homme maigre     
mukendako má moto
un   homme long et maigre      
mukoloti má moto
très   maigre           
ná kɔɓɔ́ŋ
maigreur         mpadi, mukoti, muluŋgako
maigrichon    munjɔ́ŋgi
maigrir            luŋga, duŋga, mukoti
rendre maigre    lungisɛ, mukoti
maille      dísɔ
maille   du filet       
dísɔ lá epésɛ
maille   à l’endroit   
dísɔ lá ɓwám̀
maille   à l’envers            
dísɔ lá    ɓobé
maillot    síŋgléti
main    díá
une main de plantains
ŋganjo á myɛlɛ́
maintenant      tatân, tatânu  
maintenir      kómbɛ
mais      ndé, naturellement, ná
maïs   mbasi
tige   de maïs
eboŋgó    á mbasi, mutíŋgídíŋgí má mbasi
feuille   qui le couvre  
eyoɓo á mbasi
barbe du maïs         
masɛdú má mbasi
épi   de maïs            
mutete má mbasi
épi   égrené de maïs   
muŋgeŋge má mbasi
le   grain de maïs
dísɔ lá mbasi
tige   sèche de maïs       
eɓoŋɓoŋ á mbasi
maïs   frais                
etɔndɛ á mbasi
maïs   sec               
musási má mbasi
maïs   cuit              
mbasi yipedí, á jipɛ
maïs grillé           
mbasi á dibumba
pâte de maïs            
nsaŋ má mbasi, fufú á mbasi
gâteau de maïs             
ekɔkí a mbasi
maïs moulu mis en feuilles   et cuit    
abóló
vin de maïs     
ambata, biɛ áŋgwá
maison     ndáɓo,  ndáɓo á mukálá
maisonnette  iɓombé á ndáɓo
maître     sáŋgó, mulēdi
maîtresse         jomba  
mal     ɓoɓé, diwusɛ́
cause,   origine, conséquence du mal  
mbɛ̄
faire   mal      
káma, kámbamɛ
faire   mal à q.        
ɛ́nsɛ moto sese
se   sentir mal            
yɔ́kitanɛ
se   prendre, mal interpréter
ɓéusɛ, ɓéusanɛ
parler   mal de q.        
sɔɓɔ, yema, yoma, sɔkɔ moto
parler   mal contre q.         
yemanɛ, yokanɛ
être   mal mis     
sɔɓɔmɛ
mal élevé           
mandɛsi
malade (le)      mɓóedi, muɓóedi
malade    ɓóa, ɓóusɛ, ɓóusanɛ
être   malade      
ɓóa
rendre   malade  
ɓóusɛ
capable   de rendre malade      
ɓóusanɛ
maladie           diɓóa
maladie inexpliquée        diɓoa lá ekóŋ
maladie incurable      diɓóa lá nyambé
maladies diverses 1       diɓóa                                        wúma
abcès                           epúndɛ                                       - nyólo
abcès du sein               esasó á diɓɛ̄                               -ɓwaŋgá
anemie                        mbanjɛ má mayǎ                       - ónyólo
angine aigüe                dikambíkɛlɛ                                - nyiŋgó
angine légère               eminyɛ-malɔ́di                           - nyíŋgó
aphtes                          eyato                                          - soŋgá
arthrose                       ekaŋga                                        - nyólo
arthrose de la              hanche  mulɔ́mbī má tóŋgó         - edué
asthme                        ɓokɛdi                                          - nyíŋgó
ascite                           diɓóa lá diɓadi                           - dibum
ballonnement               lóndó                                          - dibum
blessure                        eɓaŋgo                                       - nyólo
carcinome hepathocellulaire   diɓóa lá diɓadi                           - dibum
cardiopathie                maɓóa má muléma                     - tétěn
cataracte                      ŋgɛn à dísɔ                                  - mísɔ
cécité                           ndímá                                         - mísɔ
céphalée aigüe             mbanja á mulópō                       - mulópō
collique                        dibum lá sese                             - dibum
congestion   pulmonaire     diɓóa lá mbanja                         - tetěn
conjonctivite                ɓolɛndi                                       - mísɔ
convulsions                  itítí (diɓóa lá inɔ̌n)                     -  nyólo
crampe                         etíntín                                         - ɓeloŋgi
dermatose                     diɓoa lá eyoɓo                           - eyoɓo
dermatose   vulvaire    ɓekáko ónyólo á múto                 - nyólo
diabète                         dibóa lá ɓɔmbɔ́                           - mayǎ
diarrhée                        mukúɓwako                               - dibum
douleur utérine chronique  mulɔ́mbī má nyambé                  - nyólo
douleur   généralisée    moulɔ́mbi má ɓoɓé                    - nyólo
douleur                         plantaire  mpia                          - myéndé
dysentérie                     dibum lá bekái na mayǎ            - nyólo
égratignure                   eɗósɛ́lɛ̄                                       - nyólo
encephalopathie            diɓóa lá diɓadi                         - tetēn
entorse                          etinɛ́lɛ́                                        - ɓeloŋgi
epilepsie                       diɓóa lá múɗɔŋgi                      - nyólo
fièvre                            ŋgɔ̌                                            - nyólo
foie                               dibóa lá dibadi                          - nyólo
fontanelle                      diwâ                                          - mulópɔ̄
foulure                           etíntín                                       - ɓeloŋgi    
Espace Idiɓa ((c)) 2010-2019
contact@espace-idiba.com
Retourner au contenu