m-n-o - Espace Idiba Plus

Espace Idiba

Aller au contenu

m-n-o

Nos dictionnaires > Français-Duálá
M
ma ám, mám, lám, ɓám
macaque         mbond’a héma, musaô mâ kéma
macérer le manioc    sota myɔ́ndɔ́
mâcher    kɔkɔ
mâcher   pour q.     
kɔkea
mâcher  avec qch.    
kɔkɔnɛ
faire   mâcher
kɔkisɛ
mâcher  du gingembre et le cracher sur q. (acte magique)   
wɛ́mbɛ mboŋgoló
machine          masîn, ínjin, íŋgín
mâchoire   mpē, nyáso
mâchoire   inférieure    
mpē
mâchoire   inférieure ou supérieure    
nyáso
machoiran     wandi, yendá (sue)
machoiran jeune    
isese á yendá
machoiran   géant      
mɔ́ɓɛ má yendá, diɓɔ́ lá   mukókó, mwáŋga- tóndó, eniŋga, eyiŋga
machoiran (ou   fouille-merde) de mer et d’eau douce
nyatá
maçon   bríkilea
magasin      sápi,  sitō, ndaɓo á ekótédí
magie ndimsí, ŋgambí
quelques   mots concernant des conceptions et pratiques magiques
diɓobɛ lá ŋgámbí, jaŋgá lá Ndifo, jīɓa, ká, lemba, milópō má ɓéma ɓá ŋgámbí, munyáŋgadí má ŋgɔkɔ́lɔ,   ndimsí, ndiŋkaŋ, ndɔndɔki, ŋgádi á bulú, ŋgádi á mudumbu, ŋgáló,   ŋgámbí, ŋgámbí á muse, ŋgámbí á tɔ́ngɔ, ngaŋ, ŋgaŋga, ŋginya, ŋgɔkɔ́lɔ   á mbena, njɛŋgúlán, píndí, wámbwa, wuɓa á bedimo, síma
mai      emiasɛlɛ
maigre    mpadi, mukoti, muluŋgako
devenir   maigre  
ɓwéa nyólo, luŋga
un   homme maigre    
mukendako má moto
un   homme long et maigre     
mukoloti má moto
très   maigre        
ná kɔɓɔ́ŋ
maigreur        mpadi, mukoti, muluŋgako
maigrichon    munjɔ́ŋgi
maigrir            luŋga, duŋga, mukoti
rendre maigre    lungisɛ, mukoti
maille      dísɔ
maille   du filet     
dísɔ lá epésɛ
maille   à l’endroit  
dísɔ lá ɓwám̀
maille   à l’envers           
dísɔ lá   ɓobé
maillot    síŋgléti
main    díá
une main de plantains
ŋganjo á myɛlɛ́
maintenant     tatân, tatânu  
maintenir      kómbɛ
mais      ndé, naturellement, ná
maïs  mbasi
tige   de maïs
eboŋgó   á mbasi, mutíŋgídíŋgí má mbasi
feuille   qui le couvre  
eyoɓo á mbasi
barbe du maïs        
masɛdú má mbasi
épi   de maïs           
mutete má mbasi
épi   égrené de maïs  
muŋgeŋge má mbasi
le   grain de maïs
dísɔ lá mbasi
tige   sèche de maïs    
eɓoŋɓoŋ á mbasi
maïs   frais               
etɔndɛ á mbasi
maïs  sec              
musási má mbasi
maïs  cuit             
mbasi yipedí, á jipɛ
maïs grillé           
mbasi á dibumba
pâte de maïs            
nsaŋ má mbasi, fufú á mbasi
gâteau de maïs             
ekɔkí a mbasi
maïs moulu mis en feuilles   et cuit    
abóló
vin de maïs     
ambata, biɛ áŋgwá
maison    ndáɓo,  ndáɓo á mukálá
maisonnette  iɓombé á ndáɓo
maître     sáŋgó, mulēdi
maîtresse        jomba  
mal     ɓoɓé, diwusɛ́
cause,   origine, conséquence du mal
mbɛ̄
faire   mal     
káma, kámbamɛ
faire   mal à q.       
ɛ́nsɛ moto sese
se   sentir mal           
yɔ́kitanɛ
se   prendre, mal interpréter
ɓéusɛ, ɓéusanɛ
parler   mal de q.       
sɔɓɔ, yema, yoma, sɔkɔ moto
parler   mal contre q.      
yemanɛ, yokanɛ
être   mal mis    
sɔɓɔmɛ
mal élevé          
mandɛsi
malade (le)      mɓóedi, muɓóedi
malade   ɓóa, ɓóusɛ, ɓóusanɛ
être   malade     
ɓóa
rendre   malade
ɓóusɛ
capable   de rendre malade     
ɓóusanɛ
maladie        diɓóa
maladie inexpliquée        diɓoa lá ekóŋ
maladie incurable      diɓóa lá nyambé
maladies diverses 1       diɓóa                                        wúma
abcès                          epúndɛ                                     - nyólo
abcès du sein              esasó á diɓɛ̄                             -ɓwaŋgá
anemie                       mbanjɛ má mayǎ                       - ónyólo
angine aigüe               dikambíkɛlɛ                                - nyiŋgó
angine légère              eminyɛ-malɔ́di                           - nyíŋgó
aphtes                         eyato                                         - soŋgá
arthrose                       ekaŋga                                        - nyólo
arthrose de la              hanche  mulɔ́mbī má tóŋgó         - edué
asthme                      ɓokɛdi                                          - nyíŋgó
ascite                          diɓóa lá diɓadi                           - dibum
ballonnement              lóndó                                          - dibum
blessure                        eɓaŋgo                                       - nyólo
carcinome hepathocellulaire  diɓóa lá diɓadi                           - dibum
cardiopathie               maɓóa má muléma                     - tétěn
cataracte                     ŋgɛn à dísɔ                                  - mísɔ
cécité                          ndímá                                         - mísɔ
céphalée aigüe            mbanja á mulópō                       - mulópō
collique                       dibum lá sese                             - dibum
congestion   pulmonaire     diɓóa lá mbanja                         - tetěn
conjonctivite               ɓolɛndi                                       - mísɔ
convulsions                itítí (diɓóa lá inɔ̌n)                     -  nyólo
crampe                        etíntín                                         - ɓeloŋgi
dermatose                    diɓoa lá eyoɓo                           - eyoɓo
dermatose   vulvaire    ɓekáko ónyólo á múto                 - nyólo
diabète                        dibóa lá ɓɔmbɔ́                          - mayǎ
diarrhée                       mukúɓwako                               - dibum
douleur utérine chronique  mulɔ́mbī má nyambé                  - nyólo
douleur   généralisée    moulɔ́mbi má ɓoɓé                    - nyólo
douleur                         plantaire  mpia                          - myéndé
dysentérie                    dibum lá bekái na mayǎ            - nyólo
égratignure                 eɗósɛ́lɛ̄                                       - nyólo
encephalopathie            diɓóa lá diɓadi                         - tetēn
entorse                         etinɛ́lɛ́                                        - ɓeloŋgi
epilepsie                     diɓóa lá múɗɔŋgi                      - nyólo
fièvre                          ŋgɔ̌                                            - nyólo
foie                              dibóa lá dibadi                         - nyólo
fontanelle                     diwâ                                          - mulópɔ̄
foulure                          etíntín                                       - ɓeloŋgi
        
Espace Idiɓa ((c)) 2010-2020
contact@espace-idiba.com
Retourner au contenu