g-h-i - Espace Idiba Plus

Espace Idiba

Aller au contenu

g-h-i

Nos dictionnaires > Français-Duálá
G
gâchette du fusil  dikango lá ŋgádi
gage  dikɔtí, túŋgé          
fille   donnée comme rançon      
múto   á túŋgé         
payer   le gage ou la rançon     
tɛ́,   sáwa dikɔtí
gagne-pain     masombwa, musombwa
gagner    sombwa, ɗá, kusa musɛ́ŋ   
action   de gagner son pain                 
musomɓwáko          
celui   qui gagne son pain      
musombwedi
gain   esombwedí, esombwɛ́sombwɛ, musɛ́ŋ
gaine     diɓámbū, ekwa
gaine tressée   ekwa
gale  ekáko,   nyɔpinya          
gale d’eau                         
nyɔpínya, pɔpinya
galet  sɛŋgɛ
galette     ekɔkí, kɛnki  
ganglion   dikɛ́sú
gant   etámbí á diá, tawedi á jǒwɛ̌
garant    mbóŋ
se porter garant  tɛ́mɛ mbóŋ
garantie         ekɔmbɛnkéŋ
garçon  muna á momé, mǔtū á jǒkwa, yǔtū
garde ɓetátédí, ɓekómbédí          
se   mettre en garde contre q      
nɔŋgɔ jaŋgamɛn
garder  ɓomea, ɓomɛlɛ, díanɛ, kómbɛ, nɛŋgɛ, táta, janɛ        
garder pour   soi                  
diɓaŋganɛ          
garder   la colère      
janɛ maliŋgá          
garder rancune                     
nɛŋgɛ   eɓá          
garder   l’espoir                   
nɛŋgɛ dipitá          
garder   pour q.                    
nɛŋgɛlɛ
gardien          mukómbedi, mutátedi
gargariser      susɛ
gargoulette    m̀póŋgó, kúla
gâté    nyɛkɛ́
gâteau ekɔkí, kɔkí                   
               60 - ekɔkí
gâter     nyamsɛ
gauche          dimɔsɛ́
gaule   inyanyó
gaule  à pêche mwɛ̌kɛ́kɛ́
géant  ekokoto,   elámbata          
le   géant         
ekokoto á moto, elámbata moto;elapata, elɔ́kɛ, elɔ́ki, ebulubusu, ebuŋgúsu,   mulanjo, mulaŋtáŋ, nyámbi á moto
gémir     sunjumea, sunjumɛyɛ, tata
gémissement mutatí
gencives  nyama á masoŋgá
gêne ɓosɔlɔ, isɔ́n, manyáká   
être   dans la gêne                   
nyáka          
mettre   dans la gêne              
nyákisɛ
gêné         ɓó isɔn, sɔlɔ
général    eyomɛ́yomɛ
en général eyomɛ́yomɛ
génération nyɔŋgɔn          
de génération en génération      
nyɔŋgɔn na nyɔŋgɔn
générosité     sáŋga lá muléma
manque de générosité    idíkā
genèse  ɓeɓotédí
genette síŋgi á eyídí, mbaŋganjɔ̄, so
          61 - mbaŋgaŋjɔ̌
génisse          esɔmbɛ́ á nyaka
genou   diɓɔ́ŋgɔ́   lá mwéndé            
action   de se mettre à genou          
maŋgúlɛ, núma maɓɔ́ŋgɔ́            
se   traîner à genou                        
ɗaŋgwa   maŋgúlɛ       
genre   patí
gens     ɓona ɓá
gentil  ɓɛ́ muyaó, yawa
gentillesse     muyaó, munyɛŋgɛnyɛŋgɛ
gérant             soɛlɛ, swɛlɛ
gerçures à la commissure des lèvres      ekɛtɛ́
germer          púmea
gerris    nyaŋga, musáŋgísɛ́ madiɓá
62 - nyaŋga
gésier            dinjólo, ŋgulá, ŋguláŋ
geste  eɓolédī            
faire   un geste de blâme de la main        
kwɛkwɛ   diá
gibier    nyama á eyídí            
la   partie du gibier qui revient au privilégié        
etɔ́tí
gicler   ɓámba
gifle    dibumbɛ
gigantesque   mulanjo, muláŋtáŋ, posom  
gigot    diɓɛɓɛ lá nyama
gingembre     etóndo, mboŋgoló, jínja  
glace      ais, ekókí á madiɓá  
glande     dibuuŋga dí mátɔ̄
glaires      ekái
glaise       eɓólá
glissant     ndɛndɛlɛ́
glisser  lɛmbɛ́, póla, póta, sɔnjɔ            
faire   glisser                         
sɔnjɛlɛ            
ce qui   fait glisser                
esɔnjisan       
globe  dipoŋgo
globe   terrestre   
dipongo lá wásē            
globe   oculaire       
mutoŋgá má dísɔ
gloire   edúɓē
glorifier   pandisɛ, sésa
se glorifier  ǎsesɛ̌, sésɛ̌
glouton    iléma, mudésí, ŋgolowakɛ
gloutonnerie  dipápó, iléma, mudési, ŋgolowakɛ, ŋgosi
gobelet          diɓondé
gobie  ndɔtí á maɗale (sue)
goitre  dibwɛlɛ, ebwɛlɛ
golfe   etɛŋgú
goliath (coléoptère) etanda á njɔu
gomme          edímsan á diwíndí
gondoler ɓénɛ
se gondoler    ɓénea
gonflé buɓam, ná ɓém, ná buɓai
gonflement  dibɔ, epipí, etúlɛ́lɛ̄, kuduɓémɓé, kuluɓémɓé,   lɔndɔ, mwɛlɛ́, tútú       
gonfler    buɓamɛ, ɓémbamɛ, ɓímbamɛ, buɓamɛ
se   gonfler  
wúlɛ
être   gonfler  
bémbamɛ, bímbamɛ, buɓamɛ, óndomɛyɛ
Espace Idiɓa ((c)) 2010-2020
contact@espace-idiba.com
Retourner au contenu