abcuvette - Espace Idiba Plus

múnja

Espace Idiba

Aller au contenu

abcuvette

Nos dictionnaires > Français-Duálá
à                           ó
nous travaillons dans le champs      di maɓolá eɓolo ó mōndá
l’assiette est sur la table     mɔnjɔ mú é ó téɓedi
ces patates proviennent de Wouri     yîn ndoko í wú ndé ó Nkóndo (Wolí)
nous allons à l’école pour apprendre         di malá ó esukúlu ó jǒkwa
je suis entrain de lire un livre                    ne ó láŋga kálati
pourquoi fais-tu celà ?     ónyólá njé ó máɓolanɔ́ níka e ?
abaca      dikuɓé lá ɓáŋga
le chanvre abrutit les hommes   ɓáŋga e makwésɛ́ ɓato elemā
abaisser    ɓánda, tɔŋgɛ, sibisɛ
abaisser une chose en appuyant      ɓánda lambo wásē
apposer un cachet à une lettre     ɓánda stamp ó dipapá
avoir un regard de miséricorde sur q.        tɔŋgɛ mísɔ má ndedī
abaiser, humilier  q.       sibisɛ moto
abandon     esosombé, mukelako, musombako,musása
abandon rapide d’une chose              ná pyam
abandonner   esɛlɛ, sómbɛ, yokɛyɛ
abandonner q. à lui-même     kelɛ
être abandonné        sómbamɛ, yeŋga
s’abandonner      yokɛyɛ nyólo, ná yeŋ
abats    ɓéma ɓá tétěn, myeya na ɓebuŋgá ɓá nyama ɓé pɔ́ŋgɔ́ɓɛ́ ó ɗábɛ

abattage        ɓekwésédī, ɓekɛédī, ɓoɓaɓa
abattage d’arbres     ɓekwésédī
abattage de bêtes      ɓekaédī, ɓóbaba
abattement    nsínakó
abattre   kɛ́, bulɛlɛ
faire abattre      kɛ́isɛ
abattre pour quelqu’un      kɛ́lɛ
être abattu      upamɛ, ná ɓɔlɔi, nálupai
abattre sauvagement   kɛ̌kɛnɛ
abbé       muɓoledi á ebasi á katólik nú ɓókí ó ndabo á tóɓótóɓó (monásta)
abcès         epúndɛ, mudúdú
un petit abcès       etúŋgú
un grand abcès  etúŋgú á njɔu
abcès dentaire     pólá á masoŋgá
abcès inguinal    mɔ̌nɔ́nɔ́
abcès de la mamelle   ɓesasó ó maɓɛ́
petits abcès sous l’aiselle  eyúpúpu, múpúpu, yúpúpu
abécédaire   ɓelēdī ɓá alfáɓɛt, fibɛl  
abeille     ndɔ́mbí, ebindí
  • essaim d’ abeille       ebimbɛ á ndɔ́mbí
abîme     njiba
  • grand abîme       musɔ́sɔŋgɔ má njiba
abîmer   nyama, nyamsɛ
  • être abîmé         sɔ́sea
ablation    ɓekɛtédí, ɓesumwédí ɓá eloŋgi á nyolo
Abo         Ɓɔ, ɓato ɓá Ɓɔ
aboiement    ɓeɗómédī
abondance      dipɔkɔ
abondant     tutɛ́, njoasoa
aborder     túŋgɛ
aboyer       ɗóma  
abréger  wútisɛ
abri    ɓenangédī, ɓewɛ́ŋgɛmédī, munɔkɔ, ndúm  
ɓewéŋgédi
absolument     pɔ́kɔ́pɔkɔ, ó ka yɛ́sɛ̄
absolution publique d’une faute        ekemɛ-kemɛ
abstenir      ia, ékɛlɛ
faire s’abstenir  īsɛ
abstinence    eyia
accabler       yɔkɔmɛ
être accablé        yɔkɔmɛ
accent (s)    e(b)yemban ɓá ɓeyɔ́msédī ɓá ɓetilédī
la langue douala est une langue entièrement tonale.
ɓwambo ɓwá duálá ɓó lóŋgáɓɛ ndé na ɓeyɔ́msédī ɓá ɓetɔpédī.
les accents sont utilisés pour indiquer la hauteur du sujet
byemɓan ɓé mawɛ́lɛ́ɓɛ́ ó máka ɓeyɔ́msédī ɓá byala
acceptation   ekɔedi
accepter      kasa, émea, koa
accepter pour q.       kasea
accepter qeb. de q.     kasanɛ
faire accepter qch.     kasisɛ
être accepté    ěmaɓɛlɛ
celui qui accepte    ekoɛ
accident   konjó, mbéú á nyolo
par accident    na mbéú á nyolo
mort violente par accident    kwédí á konjó
acclamation    kema, ǒɓa masáo
faire acclamer      kemsɛ
accompagnement    ɓediédī
accompagner        alanɛ, díɛlɛ, tɛ́ moto ó ŋgeá
accomplissement  ɓelóndédī, belóndisédī
accordéon     ŋgɔmbí á  mǎ  
accorder   embisanɛ
accouchée    muyédi, munyaŋgadí
accouchement       ɓeyédī, yádī
accoucher  yā, îtɛlɛ, îtitɛlɛ
faire accoucher     yésɛ
action de faire accoucher      ɓeyésédī
travail d’une femme qui accouche    îtɛlɛ, îtitɛlɛ
accroc     dikɔbí
accrocher   kwɛmɛ, pátamɛ
s’accrocher  à qch.    kwɛmɛnɛ, piyamɛ, piamɛ, peyamɛ
accroissement       mutɔ́ndɛ̌
accroître     tɔndɔ, tɔndea
faire s’accroître      tɔndɛlɛ
faire accroître     tɔndisɛ
accroupir      ponyɛ, solamɛ
faire accroupir     ponyɛ
être accroupi       ɓódumɛyɛ, lupamɛ, potamɛ, ponynamɛ, solamɛ
accueillir     kasa
accumuler        nyúkɛ, ɔŋgɛ, sɔ́sɛlɛ, túlɛyɛ
être accumulé       nyúkamɛ
s’accumuler     wula
accuser q.     sɔ́mɔnɛ moto, núma njɔm
accuser faussement       ɓakɛlɛ
achat       janda
acheter    anda
acheter à q.   andanɛ
acheter pour q.     andea
acheteur       mwandedi
achever      súa, súsɛ, pɛndɛlɛ, pɛ́pɛ
achever définitivement     úmanɛ
achoppement   dibaó, esɔnjisan
acide       diɓaŋ, ɓánya, saŋga
être acide     ɓánya, sanga
rendre acide     saŋgisɛ
acidité    diɓáŋ
acné        mutóŋgá
acquérir  sombwa
aqcuérir avec qch.    sombwanɛ
acquérir n’importe comment      sombwa-sombwanɛ
acquérir pour q.      sombwea
travailler pour acquérir     kɔmbɔ
travailler pour acquérir pour q.      kɔmbea
action, manière d’acquérir    musombwako
ce qu’on acquiert      esobwedi
celui qui acquiert   musombwedi
acquiescer     amanɛ
acquitter     swā, tɛ́mɛ wonja
être acquitté      swā muká
faire acquitter     swɛlɛ, swésɛ muká
action        eɓolédī
activer         émbɛ
activer le travail     wálamɛnɛ eɓoló
activer le voyage       émbɛ bodū
addition        mbátá
additionner    ɓáta, sɔŋgɛlɛ
additionner qch. à q.   ɓátea
adénite       mudúdú, mudúrú
adhérent      ebɔndɛ
adhérer       émea, tilisɛ lá dína
adieu       munáŋgan, manáŋgan
Adieu !        ɗaŋgwá bwám̀ !
adjectif qualificatif  eyala á eɓɛ́yédí
l’adjectif qualificatif est un mot qui se rapporte à un nom
pour le qualifier ou pour le déterminer ;
il s’accorde en nombre avec le nom auquel il se rapporte
ɓwambo bwá duálá ɓó maɓolánɛ́ eyala á eɓɛ́yédí
ó nándɛlɛ na kíka lambo ɓá mátɔpeanɔ́, bupisanɛ musɔŋgí máó
une grande maison   - ɓolóŋgi ɓóndɛ́nɛ
des grandes maisons  - milóŋgi mínɗɛ́nɛ
adjoint    mutimbánɛ bojǎ, mɓapɛ
admettre       émea
administrateur      gɔbina, janea
administration         eɓoló yá gɔbina
administrer    anea
admirer qch.    nina, ǔbea
adonner      íŋgilanɛ
s’adonner à qch.      íŋgilanɛ, wíŋgilanɛ, yíŋgilanɛ
adoration      jóɛ̄
adorer       óɛ̄, ówɛ̄
adosser       sɛmɛlɛ
s’adosser      sɛmɛyɛ
adresse      musómbá, wúma á ɓejedí
adroit    diyɛkɛ, ǎŋgwa
adulte      ekokɛ́lɛ́, taŋ á moto
adultère    musonjé, mbamba
commettre l’adultère         wútɛ, wítɛ musonjé
commettre l’adultère avec q.   wítanɛ
prix payé, amende pour l’adultère    jéŋga
adverbe       eyala á mbadi
en langue douala,  les  adverbes et les onomatopées sont précédés de « …ná… »
ó ɓwambo bwá duálá, eyala á mbadi é maɓolanɛ « …ná… »
pour exprimer la manière dont l’action se déroule et en précisent le sens
ó ɓamsɛ, ó nandɛlɛ, ó nɔ́kisɛ ɓeɗaŋgwédī, eɓolédī tɔ eɓɛ́yédī á lambo
il écrit bien   -   a matilá ɓwám̀
il lit attentivement ce qui est écrit  -  a maláŋgá ná lɔ́pɛ́-lɔ́pɛ́ njé é tilábɛ́
adversaire   musíŋgedi, mupendan
affaiblir       ɓɔbisɛ, kwambɛ, yokɛ
s’affaiblir     jɔmbea
être affaibli    yɔkɔmɛ
être affaiblissant      ɓɔbisanɛ  ná kwambai
affairé       ná máŋgálá-maŋgala
affaisser      cókutanɛ,  ná cókoto
affecté       nyɛkɛ́
Espace Idiɓa ((c)) 2010-2019
contact@espace-idiba.com
Retourner au contenu