a-b-c - Espace Idiba Plus

Espace Idiba

Aller au contenu

a-b-c

Nos dictionnaires > Français-Duálá
à                           ó
nous travaillons dans le champs     di maɓolá eɓolo ó mōndá
l’assiette est sur la table   mɔnjɔ mú é ó téɓedi
ces patates proviennent de Wouri    yîn ndoko í wú ndé ó Nkóndo (Wolí)
nous allons à l’école pour apprendre        di malá ó esukúlu ó jǒkwa
je suis entrain de lire un livre                   ne ó láŋga kálati
pourquoi fais-tu celà ?    ónyólá njé ó máɓolanɔ́ níka e ?
abaca     dikuɓé lá ɓáŋga
le chanvre abrutit les hommes   ɓáŋga e makwésɛ́ ɓato elemā
abaisser   ɓánda, tɔŋgɛ, sibisɛ
abaisser une chose en appuyant      ɓánda lambo wásē
apposer un cachet à une lettre     ɓánda stamp ó dipapá
avoir un regard de miséricorde sur q.        tɔŋgɛ mísɔ má ndedī
abaiser, humilier  q.       sibisɛ moto
abandon    esosombé, mukelako, musombako,musása
abandon rapide d’une chose              ná pyam
abandonner   esɛlɛ, sómbɛ, yokɛyɛ
abandonner q. à lui-même     kelɛ
être abandonné        sómbamɛ, yeŋga
s’abandonner     yokɛyɛ nyólo, ná yeŋ
abats    ɓéma ɓá tétěn, myeya na ɓebuŋgá ɓá nyama ɓé pɔ́ŋgɔ́ɓɛ́ ó ɗábɛ

abattage        ɓekwésédī, ɓekɛédī, ɓoɓaɓa
abattage d’arbres     ɓekwésédī
abattage de bêtes      ɓekaédī, ɓóbaba
abattement    nsínakó
abattre   kɛ́, bulɛlɛ
faire abattre      kɛ́isɛ
abattre pour quelqu’un      kɛ́lɛ
tre abattu      upamɛ, ná ɓɔlɔi, nálupai
abattre sauvagement   kɛ̌kɛnɛ
abbé      muɓoledi á ebasi á katólik nú ɓókí ó ndabo á tóɓótóɓó (monásta)
abcès        epúndɛ, mudúdú
un petit abcès      etúŋgú
un grand abcès  etúŋgú á njɔu
abcès dentaire    pólá á masoŋgá
abcès inguinal    mɔ̌nɔ́nɔ́
abcès de la mamelle   ɓesasó ó maɓɛ́
petits abcès sous l’aiselle  eyúpúpu, múpúpu, yúpúpu
abécédaire  ɓelēdī ɓá alfáɓɛt, fibɛl
abeille    ndɔ́mbí, ebindí
  • essaim d’ abeille      ebimbɛ á ndɔ́mbí
abîme     njiba
  • grand abîme       musɔ́sɔŋgɔ má njiba
abîmer  nyama, nyamsɛ
  • être abîmé        sɔ́sea
ablation   ɓekɛtédí, ɓesumwédí ɓá eloŋgi á nyolo
Abo         Ɓɔ, ɓato ɓá Ɓɔ
aboiement   ɓeɗómédī
abondance     dipɔkɔ
abondant    tutɛ́, njoasoa
aborder    túŋgɛ
aboyer      ɗóma  
abréger  wútisɛ
abri    ɓenangédī, ɓewɛ́ŋgɛmédī, munɔkɔ, ndúm  
ɓewéŋgédi
absolument     pɔ́kɔ́pɔkɔ, ó ka yɛ́sɛ̄
absolution publique d’une faute       ekemɛ-kemɛ
abstenir      ia, ékɛlɛ
faire s’abstenir īsɛ
abstinence   eyia
accabler      yɔkɔmɛ
être accablé       yɔkɔmɛ
accent (s)   e(b)yemban ɓá ɓeyɔ́msédī ɓá ɓetilédī
la langue douala est une langue entièrement tonale.
ɓwambo ɓwá duálá ɓó lóŋgáɓɛ ndé na ɓeyɔ́msédī ɓá ɓetɔpédī.
les accents sont utilisés pour indiquer la hauteur du sujet
byemɓan ɓé mawɛ́lɛ́ɓɛ́ ó máka ɓeyɔ́msédī ɓá byala
acceptation  ekɔedi
accepter     kasa, émea, koa
accepter pour q.       kasea
accepter qeb. de q.     kasanɛ
faire accepter qch.     kasisɛ
être accepté   ěmaɓɛlɛ
celui qui accepte   ekoɛ
accident  konjó, mbéú á nyolo
par accident   na mbéú á nyolo
mort violente par accident   kwédí á konjó
acclamation   kema, ǒɓa masáo
faire acclamer     kemsɛ
accompagnement    ɓediédī
accompagner        alanɛ, díɛlɛ, tɛ́ moto ó ŋgeá
accomplissement  ɓelóndédī, belóndisédī
accordéon    ŋgɔmbí á  mǎ  
accorder  embisanɛ
accouchée   muyédi, munyaŋgadí
accouchement      ɓeyédī, yádī
accoucher  yā, îtɛlɛ, îtitɛlɛ
faire accoucher     yésɛ
action de faire accoucher     ɓeyésédī
travail d’une femme qui accouche   îtɛlɛ, îtitɛlɛ
accroc    dikɔbí
accrocher   kwɛmɛ, pátamɛ
s’accrocher  à qch.   kwɛmɛnɛ, piyamɛ, piamɛ, peyamɛ
accroissement      mutɔ́ndɛ̌
accroître     tɔndɔ, tɔndea
faire s’accroître     tɔndɛlɛ
faire accroître    tɔndisɛ
accroupir      ponyɛ, solamɛ
faire accroupir    ponyɛ
être accroupi      ɓódumɛyɛ, lupamɛ, potamɛ, ponynamɛ, solamɛ
accueillir     kasa
accumuler       nyúkɛ, ɔŋgɛ, sɔ́sɛlɛ, túlɛyɛ
être accumulé      nyúkamɛ
s’accumuler    wula
accuser q.     sɔ́mɔnɛ moto, núma njɔm
accuser faussement      ɓakɛlɛ
achat      janda
acheter   anda
acheter à q.   andanɛ
acheter pour q.     andea
acheteur      mwandedi
achever   súa, súsɛ, pɛndɛlɛ, pɛ́pɛ
achever définitivement    úmanɛ
achoppement   dibaó, esɔnjisan
acide       diɓaŋ, ɓánya, saŋga
être acide    ɓánya, sanga
rendre acide     saŋgisɛ
acidité   diɓáŋ
acné        mutóŋgá
acquérir  sombwa
aqcuérir avec qch.    sombwanɛ
acquérir n’importe comment     sombwa-sombwanɛ
acquérir pour q.     sombwea
travailler pour acquérir     kɔmbɔ
travailler pour acquérir pour q.      kɔmbea
action, manière d’acquérir   musombwako
ce qu’on acquiert      esobwedi
celui qui acquiert  musombwedi
acquiescer    amanɛ
acquitter    swā, tɛ́mɛ wonja
être acquitté     swā muká
faire acquitter     swɛlɛ, swésɛ muká
action       eɓolédī
activer        émbɛ
activer le travail    wálamɛnɛ eɓoló
activer le voyage      émbɛ bodū
addition        mbátá
additionner   ɓáta, sɔŋgɛlɛ
additionner qch. à q.   ɓátea
adénite       mudúdú, mudúrú
adhérent     ebɔndɛ
adhérer      émea, tilisɛ lá dína
adieu      munáŋgan, manáŋgan
Adieu !       ɗaŋgwá bwám̀ !
adjectif qualificatif  eyala á eɓɛ́yédí
l’adjectif qualificatif est un mot qui se rapporte à un nom
pour le qualifier ou pour le déterminer ;
il s’accorde en nombre avec le nom auquel il se rapporte
ɓwambo bwá duálá ɓó maɓolánɛ́ eyala á eɓɛ́yédí
ó nándɛlɛ na kíka lambo ɓá mátɔpeanɔ́, bupisanɛ musɔŋgí máó
une grande maison  - ɓolóŋgi ɓóndɛ́nɛ
des grandes maisons  - milóŋgi mínɗɛ́nɛ
adjoint    mutimbánɛ bojǎ, mɓapɛ
admettre      émea
administrateur      gɔbina, janea
administration        eɓoló yá gɔbina
administrer   anea
admirer qch.   nina, ǔbea
adonner     íŋgilanɛ
s’adonner à qch.     íŋgilanɛ, wíŋgilanɛ, yíŋgilanɛ
adoration     jóɛ̄
adorer      óɛ̄, ówɛ̄
adosser      sɛmɛlɛ
s’adosser     sɛmɛyɛ
adresse     musómbá, wúma á ɓejedí
adroit    diyɛkɛ, ǎŋgwa
adulte     ekokɛ́lɛ́, taŋ á moto
adultère    musonjé, mbamba
commettre l’adultère        wútɛ, wítɛ musonjé
commettre l’adultère avec q.  wítanɛ
prix payé, amende pour l’adultère    jéŋga
adverbe      eyala á mbadi
en langue douala,  les  adverbes et les onomatopées sont précédés de « …ná… »
ó ɓwambo bwá duálá, eyala á mbadi é maɓolanɛ « …ná… »
pour exprimer la manière dont l’action se déroule et en précisent le sens
ó ɓamsɛ, ó nandɛlɛ, ó nɔ́kisɛ ɓeɗaŋgwédī, eɓolédī tɔ eɓɛ́yédī á lambo
il écrit bien  -   a matilá ɓwám̀
il lit attentivement ce qui est écrit  -  a maláŋgá ná lɔ́pɛ́-lɔ́pɛ́ njé é tilábɛ́
adversaire   musíŋgedi, mupendan
affaiblir      ɓɔbisɛ, kwambɛ, yokɛ
s’affaiblir    jɔmbea
être affaibli    yɔkɔmɛ
être affaiblissant      ɓɔbisanɛ  ná kwambai
affairé      ná máŋgálá-maŋgala
affaisser     cókutanɛ,  ná cókoto
affecté      nyɛkɛ́
Espace Idiɓa ((c)) 2010-2020
contact@espace-idiba.com
Retourner au contenu